Alle kunder/medlemmer som er har betalt for gruppetimer eller egentrening, har tilgang til timeplan for booking via 

Checkin (yogo.no)